Samenwerking

 • Jubileum Drents Landschap, vier houtsnedes van zangvogels
 • Het Waddenatelier ism Slot Zeist, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij
 • De ijsvogels van de Hunze ism Het Groninger Landschap, Drents landschap, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij.
 • De kluten van Breebaart ism Het Groninger Landschap, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij.
 • De zwaluwen van Singraven ism Vogelbescherming Nederland, KNNV Uitgeverij, Natura Docet, Landgoed Singraven, de Werkgroep Boerenzwaluw.
 • De kiekendieven van het Oldambt ism werkgroep De grauwe kiekendief.
 • De dwergganzen van Anjum ism Zweedse en Nederlandse werkgroepen voor de bescherming van de Dwerggans.
 • Hirado no Sura ism Stichting 12xHolland, Hirado (Japan) en Aki Oseki.
 • Het Groene Woud ism Het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
 • Voor de serie boekjes: Kroonpolders met Natuurmonumenten, Texel met Staatsbosbeheer en Ecomare, voor Lauwersmeer met Staatsbosbeheer, voorVossenpad met Natuurmonumenten en het boekje Uilenpad met Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.
 • De Vogelwachter is gemaakt ism Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.