Samenwerking

  • Het Waddenatelier ism Slot Zeist, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij
  • De ijsvogels van de Hunze ism Het Groninger Landschap, Drents landschap, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij.
  • De kluten van Breebaart ism Het Groninger Landschap, Vogelbescherming Nederland en de KNNV Uitgeverij.
  • De zwaluwen van Singraven ism Vogelbescherming Nederland, KNNV Uitgeverij, Natura Docet, Landgoed Singraven, de Werkgroep Boerenzwaluw.
  • De kiekendieven van het Oldambt ism werkgroep De grauwe kiekendief.
  • De dwergganzen van Anjum ism Zweedse en Nederlandse werkgroepen voor de bescherming van de Dwerggans.
  • Hirado no Sura ism Stichting 12xHolland, Hirado (Japan) en Aki Oseki.
  • Het Groene Woud ism Het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
  • Voor de serie boekjes: Kroonpolders met Natuurmonumenten, Texel met Staatsbosbeheer en Ecomare, voor Lauwersmeer met Staatsbosbeheer, voorVossenpad met Natuurmonumenten en het boekje Uilenpad met Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.
  • De Vogelwachter is gemaakt ism Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.